KÖZLEMÉNY „a Tiszaderzsi „Kárász” csónakkikötő üzemeltetési engedélyének megújításához” Előzetes Környezetvédelmi Vizsgálata


 

KÖZLEMÉNY

 

ELŐZETES VIZSGÁLATRÓL

[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

 

 

Ügy száma, tárgya: JN/59/05562-04/2024.,  a Tiszaderzsi „Kárász” csónakkikötő  üzemeltetési engedélyének megújításához” Előzetes Környezetvédelmi Vizsgálata

 

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

A Tiszaderzs Község Önkormányzata (5243 Tiszaderzs Fő út 19) megbízásából a Horváth és Társa Kft. „a Tiszaderzsi „Kárász” csónakkikötő  üzemeltetési engedélyének megújításához” előzetes vizsgálati eljárás iránt kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra.

Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Tiszaderzs

 

Ügyfél neve és székhelye:

Tiszaderzs Község Önkormányzata (5243 Tiszaderzs Fő út 19)

Az ügy jellege: kérelemre indult eljárás

Az eljárás megindulásának napja: 2024.március 24.

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

-           az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

–           az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán [továbbiakban: Főosztály] a zöldpont irodában ügyfélfogadási időben, valamint az érintett település jegyzőjénél:

  1. A Főosztály a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül – lehetővé teszi.

        Kifüggesztés ideje: 2024. március 28.

  1. Érintett település jegyzőjénél az ott megjelölt módon és időben.

A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények között is megtalálható (https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?name=&cimke=All&forras=116).

 

https://jasz-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a3484738e752739018e80103d1935e8/3885/8447977268595102173/5562_2024%20Tiszaderzs%20K%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzata%20Tiszaderzs%200277%200278%20hrsz.%20K%C3%A1r%C3%A1sz%20cs%C3%B3nakkik%C3%B6t%C5%91%20El%C5%91zetes%20vizsg%C3%A1lat.zip

 

Az ügyben a főosztály döntése az alábbiakra vonatkozhat:

-           felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan

-           kell-e környezeti hatásvizsgálati / egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül, közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

 

Az ügyféli jogok és kötelezettségek:

-            Iratbetekintési jog.

-            A Főosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

-            Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.

-            Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

 

Nem lehet betekinteni:

-           A döntés tervezetébe.

-           Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

-           A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

 


Kapcsolódó dokumentumok:
JN_59_05562-05_2024
JN_59_05562-1_2024__EPAPIR-20240324-1622
JN_59_05562-1_2024__m1676_2023__felfuggesztes__signed
JN_59_05562-1_2024__Muszaki_terv_tiszaderzs_kikoto
JN_59_05562-1_2024__Tiszaderzs_kikoto_EVD
JN_59_05562-1_2024__Tiszaderzs_kikoto_NaturaHB