TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1–Belterületi utak fejlesztése, Belterületi utak fejlesztése Tiszaderzs községben


 

 

TiszaderzsKözségi Önkormányzat

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1–Belterületi utak fejlesztése

 

Projektazonosító:             TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00031

Támogatás összege:         69 987 202Ft

Támogatás intenzitása:    100%

Projekt címe:                    Belterületi utak fejlesztése Tiszaderzs községben

 

A projekt bemutatása:

Jelen projekt fő célja, a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében.

 

Ennek megfelelően a Tiszaderzs Községi Önkormányzat a beruházás céljaként a belterületi úthálózat felújítását tűzte ki célul, melynek eredményeképpen javul a településen élők számára az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, ennek következtében hosszútávon a lakosság életminőségének javulása is tapasztalhatóvá válik, azáltal, hogy biztosításra kerül a megfelelő közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A beruházás keretében megvalósítandó útfelújítás:

 

•          1. Kisfaludy utca ( Hrsz .: 817 ) 0+000 - 0+275 km sz. burkolatfelújítás

•          2. Vásártér utca ( Hrsz.: 315 ) 0+000 - 0+210 km sz. burkolatfelújítás

 

Ezeken a szakaszon a forgalom növekedése miatt nagy a forgalom, aminek hatására a burkolat kezd megrongálódni. A burkolatjavítást az Önkormányzat testületi döntés alapján jelölte ki. Ezen a szakaszon igen rosszállapotban van a meglévő aszfaltburkolat, megrongálódott repedezett, kátyúsodott. A felújítandó utak hossza 485 m és a szélessége változó. A burkolatfelújításra tervezett út burkolata mellett a vízelvezetés megoldott.

 

A projekt célcsoportja: elsősorban a helyi lakosság minden korosztálya, a járművel közlekedő lakosság, civil szervezetek, a helyi önkormányzat, a helyi civil szervezetek, a település munkavállalói, a köznevelési és közoktatási intézmények tanulói, vállalkozások, továbbá a településre közlekedési eszközzel látogatók.

 

A tervezett beruházás hozzájárul a településkép javításához, a település infrastruktúrájának fejlesztéséhez, ezáltal a lakosság életminőségének javításához, a helyi identitástudat erősítéséhez, a lakosság helyben maradásának támogatásához.

 

 

A projekt tervezett fizikai befejezésének napja: 2025.10. 30.