TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00004 Tiszaderzs község csapadékvíz-elvezetése II. ütem


                                                                     

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Tiszaderzs Községi Önkormányzat

 

A projekt címe: Tiszaderzs község csapadékvíz-elvezetése II. ütem

A projektre megítélt támogatás: 322.106.608.-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt fizikai befejezése: 2022.02.09. (műszaki átadás-átvétel lezárása)

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Tiszaderzs község csapadékcsatornázásának célja belterületén a belvíz veszélyeztetett lakóterületek csapadékvízmentesítése. Az érintett vízgyűjtőterület, illetve részvízgyűjtők Tiszaderzs Község belterületén helyezkednek el.

A projekttel érintett öblözetek nagysága 58 ha, a későbbiekben bemutatásra kerülő - II. ütemben megvalósítani kívánt - csatornaszakaszok közvetlen vízgyűjtő területe 48,2 ha. A településrészre ”kertes-házas” beépítettség a jellemző. Az utcák keresztmetszeti szélessége jellemzően 7-23 m között változik. A területen burkolt úthálózat, illetve szórt út található, melyek részben Tiszaderzs Községi Önkormányzat, részben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak. A vízgyűjtő domborzatát tekintve alföldi jellegű, a terepszint ~85,90 m (EOMA) és ~89,30 m (EOMA). között változik. A legmagasabb és legmélyebb pontok között a terepszint viszonylag egyenletesen változik, de találhatóak kisebb helyi mélyedések, illetve helyi magas vonulatok. A terület éghajlata mérsékelten meleg - száraz. Megfigyelések alapján az abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga: 33 °C, a minimális - 16,0 és -17,0 °C, az évi középhőmérséklet 10 °C. A vegetációs időszak középhőmérséklete 17,3 °C -17,4 °C. Az évi napfénytartam: 1950-2000 óra. A csapadék évi összege 500-520 mm körüli. A térségben az É-ÉK-i és a D-i szélirányok dominálnak. Az átlagos szélsebesség: 2,5 m/s körüli. A talajfagy vastagsága a hideg mértékétől és annak tartósságától függően 0-80 cm.

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet „a települések katasztrófavédelmi besorolásáról” szerint Tiszaderzs település a II kat. besorolásba került. A 18/2003. (XII. 9.) KVVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról Tiszaderzs település a „B” besorolásba került. A község belterületén keletkező csapadék- és belvizek főbefogadója a Tiszaderzsi-III. sz. csatorna, más néven Örvény csatorna (Kezelő: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság).

A befogadó csatorna állapotát tekintve képes ellátni a funkcióját. A 2019-es évben elkészült főgyűjtő csatornák és kapcsolódó létesítményeik képesek ellátni funkciójukat. Vízszállítási kapacitásuk meghatározása a későbbi ütemekben megépülő mellékgyűjtő csatornákról érkező vízhozamok figyelembevételével történt. Ezen csatornák befogadója a fentebb említett Tiszaderzsi -III. sz. csatorna, emiatt másodlagos befogadóként is funkcionál a II. ütemben építeni kívánt csatornahálózat esetében.

A Tiszaderzsi III. sz. csatornát közvetlenül terhelő vízhozamok összege: 229 l/s. Ugyanezen csatornára a közvetetten (elsődleges befogadón keresztül) történő vízhozam terhelés: 181 l/s (ebben az értékben nincsenek benne a záportározóra csatlakozó CS-2-0-0 rendszer terhelő vízhozamai). A két érték összesen: 410 l/s. A CS-8-0-0, CS-9-0-0, Cs-10-0-0, CS-11-0-0 jelű csatornák tervezett szikkasztóárokba kötnek. Ezek oka, hogy ezen öblözet viszonylag mély fekvésű területen helyezkedik el. Az itt keletkező csapadékvizek gravitációs elvezetése a Tiszaderzsi III- sz. főbefogadó csatornába – a jellemző terepadottságok miatt – nem kivitelezhető. Az átemelő szivattyús megoldás aránytalanul nagy beruházási és később üzemeltetési költséggel járna. A fentiek tükrében látható, hogy az egyetlen jó megoldás a keletkező vizek tározása, illetve elszikkasztása. A terület talajvízállás szempontjából is alkalmas tározó/szikkasztó árok építésére. Összesen 51 hrsz érintett, ahol 5 840 fm-en valósul meg burkolt, nyílt csatorna.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00004